Sorgbearbetning

Individuell sorgbearbetning och SER-terapi. Individuell sorgbearbetning och SER-terapi.

Alla drabbas av förluster i livet.
Förluster kan vara av många slag,
t ex dödsfall, skilsmässa, allvarlig sjukdom. Obearbetad sorg dränerar oss på kraft och hindrar oss från att må bra. 
Förmågan till kreativitet och att känna livsglädje minskar.
  
Det går att läkas och att hitta livsglädje igen.
 Livsmod erbjuder ett handlingsprogram med verksamma redskap för att bearbeta förluster, oavsett om du drabbats nyligen eller för länge sedan.

Ta del av informationen under fliken sorgberabetning.

Varmt välkomna att kontakta mig.