Sorgbearbetning i grupp

Kurslängd: 8 veckor.
Omfattning: Ett möte á 60-75 minuter per vecka, samt cirka 2 timmar för hemuppgifter.
Vid bearbetning i grupp är möte nr 6 längre, 2-3 tim.
Kursmaterial: Litteratur och kursmaterial ingår.

Kursbeskrivning

Under kursen tar vi reda på vilka förluster som har påverkat våra liv, samt genomför de handlingar som behövs för att bearbeta och förlösa sorgen kring det som är ofullständigt.
 Detta varvas med föreläsning och andra övningar för att fördjupa vår medvetenhet kring den oförlösta sorgens orsaker och dess verkan.
Inledningsvis sitter vi i en större grupp. Vi presenterar oss då kort för varandra, går igenom kursupplägget och diskuterar hur vi kan stödja varandra.
När vi gör vårt individuella sorgarbete sitter vi i mindre grupper om 3-4 personer, grupper som är desamma under hela kursen.

Bakgrund

Kursmaterialet jag använder mig av i Sorgbearbetning är utvecklat av John W James och Russell Friedman som under de senaste 30 åren personligen hjälpt fler än 25 000 sörjande.
År 2001 togs metoden till Sverige av Anders Magnusson efter att han fått egen hjälp av metoden.

Anders grundade Svenska Institutet för Sorgbearbetning, www.sorg.se ett politiskt och religiöst obundet utbildningsföretag med målet att hjälpa så många sörjande som möjligt med sorgbearbetning.