Sorgbearbetning

hjälper dig att bearbeta och förlösa smärtan och sorgen över dina förluster. Du försonas med det förflutna och känner frid.Du får en öppnare relation till dig själv och andra, samt får du ny energi och livslust.

Fakta om sorg

Sorg tycks vara en av vår mest försummade och missförstådda upplevelse, både av sörjande och av dess omgivning. Det handlar om brustna hjärtan, inte om trasiga hjärnor. De flesta av oss verkar ha blivit socialiserade till att försöka lösa våra problem med hjälp av vårt intellekt, vilket gör att oförlöst sorg blir till ett problem.

Vad är sorg?

Sorg är en normal och naturlig känslomässig reaktion på en förlust av något slag. Sorg är alla de ofta motstridiga tankar och känslor som våra förluster väcker inom oss. Förluster är ofta smärtsamma.

Ofta förknippas sorg med dödsfall och skilsmässor. Sorgereaktioner kan dock utlösas av en rad olika förluster och förändringar, som: separationer, övergrepp av olika slag, relationsproblematik (till partner, föräldrar, barn, vänner, kollegor),egen eller annans sjukdom, att förlora ett husdjur, förlora ett arbete, förlora tron, eller att livet inte blev som man hade tänkt sig. 
Vanliga sorgereaktioner i samband med förluster och förändringar är:

 • En känsla av bedövning 
 • Humörsvängningar 
 • Koncentrationssvårigheter 
 • Oregelbunden sömn 
 • Förändrade matvanor 
 • Energiförlust  


Alla reagerar vi individuellt, det varierar hos varje enskild person över tiden. Det finns ingen tidsbestämd process som sker i stadier, utan kan bättre beskrivas som ett flöde som böljar fram och tillbaka. 
Det inte är tiden i sig som avgör om sorgen läker, utan det är vad man gör under tiden.

Myter om sorg

Att känna sorg när man är med om en förlust är normalt och naturligt. Däremot saknar de flesta av oss kunskap om hur man genomför ett sorgearbete.
Bristande kunskap och isolering är de två främsta anledningarna till att sorgen förblir oförlöst. Sorg  förväxlas ofta med depression. Medicinering ger i dessa fall oftast bara en tillfällig lindring.

Det finns en massa myter och rädslor kring sorg i vårt samhälle.
Dessa är så vanliga att de flesta av oss känner igen dem.

 • Var inte ledsen 
 • Var stark (för andras skull) 
 • Sörj i ensamhet 
 • Tiden läker alla sår 
 • Ersätt förlusten 
 • Håll dig sysselsatt 

 

”Tiden läker alla sår”

Är en myt som får alltför många att vänta alltför länge på att söka hjälp. Det finns de som väntat i 20-30 år eller längre utan att må bättre.
Tvärtom fördjupades deras smärta.